AGSAN - ANADOLU GÜBRE SANAYİ       
 
Günümüzde hemen hemen her kurum ve kuruluşun kendine özgü kurumsal ilkeleri vardır.
Bu ilkeler söylem olarak genellikle birbirine çok benzer olup genellikle aşağıda verildiği
gibi adlandırılır ve uygulamanın her aşamasından eksiksiz olarak uygulanması her kurum
ve kuruluşun öncelikleri olarak kabul edilir.
 
1. DOĞRULUK
 
Gerçeğin kendisini çarpıtmadan ve değiştirmeden ifade edilmesi olarak kabul edilir .
İyi yada zor koşullarda bulunabilirsiniz doğruluk işte bu şartlarda bile gerçeği koruma anlamına gelir.
 
2. GÜVENİLİRLİK
 
Özü ile sözü ile uygulaması ile daima ilkelerine göre davranmak ve bu davranışınıda insani
ve ahlaki değerlere bağlı kalarak yapmak demektir.
 
3. KALİTE
 
Kalite sadece kusursuz üretim yapmak ve hizmet sağlamak anlamını taşımaz.
İnsanlığın kullandığı her ürünün ülkeden ülkeye değişmesine rağmen yinede bir
standardizasyonun varlığını kabul etmek buna göre belirlediğiniz esasları en son
kullanıcıya kadar ulaştıran ve benimsetme anlayışıdr.
 
4. SAYGI
 
Saygın bir işyeri, ayrımcılık yapmayan, güvenli, çalışanların kişisel hedeflerini
gerçekleştirmelerine ve gelişimlerine katkı sağlayacak bir ortam yaratan ve kişisel bilgilerin
gizlilik ilkesine uygun olarak saklandığı ve korunduğu bir olgudur.
Bu olgunun temelide bireylerin kişiliğine,kimliğine ve öz değerlerine önem vermektir.
 
5. SORUMLULUK
 
Sorumluluk, belirli kriterlere göre davranma yükümlülüğünü ve yaptıklarınızın sonuçlarını