AGSAN PRO LEONARDİT


AGSAN PRO LEONARDİT

HUMUS: Humusun tanımlanması Romalılar dönemine kadar gitmektedir. Ancak bilim adamları 18. yy'da hümik asitleri keşfetmiştir. Topraktaki organik maddelerin ana içeriği humustur. Humusun en aktif biyokimyasal maddesi ise hümik asittir. Ancak son yıllarda modern

tarımda toprak organik madde miktarını arttırmak için hümik maddelerin kullanımı kaçınılmaz olmuştur.

FÜVİK ASİTLER: Tüm pH koşulları altında suda çözünür formda olan hümik maddelerin bir bölümüdür. Doğal olarak oluşan hümik asit moleküllerine bağlı 60'ı aşan farklı iz element çeşitli canlı organizmaların kullanımına hazır olarak bulunmaktadır.

HÜMİN: Hümik maddelerin asit yada alkali her hangi bir pH değerinde suda çözünemeyen bir bölümüdür. İki önemli hümin olan hümik asit vew fülvik asitlerin tek kaynağı LEONARDİT olup başka kaynaklardan farklı olduğu tabloda gürülmektedir.

DOĞAL KAYNAK

HÜMİK VE FÜLVİK ASİT ORANLARI %

Leonardit 40-90
Torf 10-30
Saprofel Torf 10-20
Linyit Katmanları 10-30
Hayvan Gübresi 5-15
Kompost 2-5
Toprak 1-5
Arıtma Çamuru 1-5
Taş Kömürü 0-1