AGSAN SÜPER 10.10.10


AGSAN – SÜPER 6x10 

10.10.10+(10SO3) %10 Org. Mad. %10 Hum. Ful. Asit

BESİN ELEMENTLERİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % w/w

Azot (N) 10
Fosfor (P2O5) 10
Potas (K) 10
Kükürt (SO3) 10
Organik Madde  10
Hum. Ful. Asit  10
 
Agsan Süper 6 x 10 , dengeli bir taban gübresi olup, piyasalardaki taban gübrelerindeki azot, fosfor, potasyum ve kükürte ilave olarak, organik madde ve humik - fulvik asit içermesi sebebiyle yoğun bir şekilde tercih edilmektedir.

NEDEN AGSAN SÜPER 6 x 10 GÜBRESİ ?

 
- Dolgu olarak kullanılan leonardit sayesinde, kontrollü salınım sağlayıp, 
   toprak yapısını düzenleyip, pH’ı dengeleyip verimi artırdığı için,
- İçeriğindeki potasyumun klor kaynaklı değil, sülfat kaynaklı olması sebebiyle,
- Ülke topraklarının organik maddece çok fakir olması ve topraklardaki 
   pH problemi sebebiyle,.
- Granül formda ve kullanımı kolay olduğu için,
- Toprağa ayrı ayrı azot, fosfor, potasyum, kükürt, organik madde, 
   humik-fulvik asit uygulaması yapmak yerine hepsini tek kullanımda
   yaparak çiftçinin maliyetini düşürdüğü için.